שקיפות כספית

במסגרת מחויבותנו לשקיפות ואמינות, הנתונים הכספיים המלאים, כולל דו"חות ניהול ומאזנים, נגישים באופן פשוט ונגיש באתר שלנו. המידע הזה, המושקע במומחיות ובאמינות, הוא מפתח לשקיפות המערכתית שלנו ולמענק האמון שאנו מחויבים להבטיח לכל בעלי העניין - התורמים, המתנדבים והציבור הרחב.

תעודת רישום

אישור ניהול תקין 2024