בואו נעניק יחד לאלו שזקוקים לכך מענה


בחירת תרומה: בחירת סכום לתרומה

לארגון נחמה והצלה לישראל אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46.